Хурим, Хүлээн Авалтын Танхим

200-1200 хүртэл хүний багтаамж