ИХ ГЭР

Хурал, хүлээн авалт, хурим, тэмдэглэлт үйл явдал